اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی جیره بندی آب، آخرین راهکار گذر از تابستان است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: با وجود کم کردن بارندگی ها، جیره بندی آب آخرین راهکار جهت گذر از فصل تابستان است. 

جیره بندی آب، آخرین راهکار گذر از تابستان است

جیره بندی آب، آخرین راهکار گذر از تابستان است

عبارات مهم : منابع

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: با وجود کم کردن بارندگی ها، جیره بندی آب آخرین راهکار جهت گذر از فصل تابستان هست.

«عباس سروش» امروز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وزارت نیرو در درجه نخست برنامه تامین آب جهت همه مشترکان را در نظر دارد.

به گفته وی، تامین آب در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، از طریق استفاده از چاه های کشاورزی و شهرداری ها انجام خواهد شد.

جیره بندی آب، آخرین راهکار گذر از تابستان است

وی ادامه داد: شرکت های آب و فاضلاب در شهرهایی که آب آنها از منابع زیرزمینی تامین می شود، مذاکرات خود را با کشاورزان و شهرداری ها شروع کرده اند.

سروش اظهار داشت: تاکنون قراردادهایی جهت اجاره چاه کشاورزان و شهرداری ها به وسیله شرکت های آب و فاضلاب منعقد شده است است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: با وجود کم کردن بارندگی ها، جیره بندی آب آخرین راهکار جهت گذر از فصل تابستان است. 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: در شهرهایی که امکان اجاره چاه و تامین آب از این طریق وجود ندارد، درصدد هستیم با «مدیریت فشار» و «فرهنگ سازی» کمبود منابع آب را جبران کنیم.

به گزارش ایرنا، ارتفاع کل ریزش های هوا از اول مهر تا دو روز گذشته (24 اردیبهشت) 154.1 میلیمتر بود که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت که 228 میلیمتر بود، 32.4 درصد کم کردن داشته است.

این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 223.9 میلیمتر بود نیز 31.2 درصد کم کردن داشته است.

جیره بندی آب، آخرین راهکار گذر از تابستان است

معاون شرکت آب و فاضلاب کشور پیش از این اعلام کرد که تابستان امسال، 334 شهر با جمعیت 34.5 میلیون نفر تحت تنش آبی قرار دارند.

شاهین پاکروح افزود: در این میان، شهرهای اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر از جمله شهرهای بزرگی است که امسال در اوضاع تنش آبی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در اصفهان قرار است 70 حلقه چاه تازه حفر شود، ادامه داد: در تعامل شهرداری با آبفای استان اصفهان، برنامه ریزی شده است است که جهت جبران کمبود آب شرب، چاه هایی که آب آنها توانایی شرب دارد به منابع تامین آب شهر اصفهان اضافه شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: با وجود کم کردن بارندگی ها، جیره بندی آب آخرین راهکار جهت گذر از فصل تابستان است. 

معاون شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه «در شهری که با تنش آبی مواجه هست، فضای سبز معنی ندارد»، گفت: استفاده از چاه های حفر شده است به وسیله شهرداری جهت تامین آب شرب از اصفهان شروع شده است و در سایر شهرها نیز با همکاری شهرداری ها انجام خواهد شد.

واژه های کلیدی: منابع | اصفهان | فاضلاب | تابستان | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs