اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث مادرزن در کما است ، دخالتهای خانواده همسر مرد افغانی، او را دست به چاقو کرد

ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 9 مرداد، مأموران کلانتری 132 نبرد از درگیری خونین داماد خانواده با همسر و مادرزنش در خیابان هاشم آباد خبر دارشدند.

دخالتهای خانواده همسر مرد افغانی، او را دست به چاقو کرد/ مادرزن در کما است

عبارات مهم : ایران

ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 9 مرداد، مأموران کلانتری 132 نبرد از درگیری خونین داماد خانواده با همسر و مادرزنش در خیابان هاشم آباد خبر دارشدند.

کشور عزیزمان ایران نوشت: مأموران بعد ازحضوردر محل اتفاق با جسد زن جوان وپیکرخونین و نیمه جان مادرش مواجه شدند. بدهید ترتیب زن میانسال به بیمارستان هفتم تیر انتقال یافته شد و عنوان جنایت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد.

با حضور بازپرس ایلخانی و تیم بررسی صحنه جرم، مرد افغان که درمحل واقعه دستگیرشده بود به بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دو ماه قبل پدر زن و مادر زنم ازافغانستان به کشور عزیزمان ایران آمدند که البته از همان روز بدبختی های ما شروع شد. آنها مدام به ما خبر می دادند و از ما می درخواست کردند که به کشور عزیزمان ایران بیائیم. اوایل مخالفت کردم ولی اصرارهای آنها مرا وادار کرد که با زن و دو فرزند دو و سه ساله ام به کشور عزیزمان ایران بیاییم.

مادرزن در کما است ، دخالتهای خانواده همسر مرد افغانی، او را دست به چاقو کرد

برای این سفرقاچاقی هم مجبور شدیم نفری یک میلیون و 500 هزار تومان به قاچاقچیان پرداخت کنیم.بالاخره حدود سه ماه قبل به کشور عزیزمان ایران آمدیم و از همان موقع مشاجرات مان شروع شد. پدر و مادر زنم دیگر من و نوه هایشان را نمی خواستند. آنها می درخواست کردند کاری کنند که من و فرزند هایم از کشور عزیزمان ایران برویم و دخترشان اینجا ماندگار شود. با سپیده که صحبت می کردم او موافق بودن با من بود ولی دو کلمه که با پدر و مادرش حرف می زد نظرش عوض کردن می کرد. درجریان درگیری ها 4 بار پدر زنم مرا با چاقو زد و چندین بار برادر زنم مرا به باد کتک گرفت. ازترس ووحشت شب ها در پارک می خوابیدم. درنهایت تصمیم گرفتم به سفارت افغانستان در کشور عزیزمان ایران بروم و از آنها کمک بخواهم.اما کارمندان سفارت ازمن درخواست کردند با پدر زنم به آنجا برویم.

به همین خاطر صبحگاه امروز با پدر زنم به سفارت رفتم و آنجا کمی با او صحبت کردند.وقتی از پدر زنم جدا شدم او به محل کارش رفت و من به منزل آمدم.از همسرم خواستم وسایل را جمع کند تا به افغانستان برگردیم که مادرزنم دوباره دخالت کرد و سپیده هم با اصرار گفت می خواهد کشور عزیزمان ایران بماند. باهم بحثمان شد و فرزند ها که ترسیده بودند به منزل همسایه ها رفتند و من از شدت خشم ابتدا مادرزنم را با چاقو زدم و بعد از آن همسرم را. هنگامی که چشمم به چاقوی خونی افتاد عنوان را به همسایه ها خبر دادم.

ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 9 مرداد، مأموران کلانتری 132 نبرد از درگیری خونین داماد خانواده با همسر و مادرزنش در خیابان هاشم آباد خبر دارشدند.

به دنبال بیانات متهم جوان درحالی که مادرزن او در کما به سر می برد و وضع جسمی خوبی ندارد، بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کرد.

واژه های کلیدی: ایران | فرزند | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs