اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اولین هیات منصفه جرایم سیاسی در کشور عزیزمان ایران شروع به کار کرد

با ادای سوگند از سوی اعضای تازه هیات منصفه سیاسی و مطبوعات استان تهران، نخستین هیات منصفه جرایم سیاسی شروع به کار کرد. 

اولین هیات منصفه جرایم سیاسی در کشور عزیزمان ایران شروع به کار کرد

اولین هیات منصفه جرایم سیاسی در کشور عزیزمان ایران شروع به کار کرد

عبارات مهم : ایران

با ادای سوگند از سوی اعضای تازه هیات منصفه سیاسی و مطبوعات استان تهران، نخستین هیات منصفه جرایم سیاسی شروع به کار کرد.

به گزارش ایسنا، مراسم تحلیف اعضای تازه هیات منصفه مطبوعات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران روز یکشنبه برگزار شد و با توجه به اینکه این دوره هیات منصفه، نخستین دوره بعد از تصویب قانون جرم سیاسی در کشور هست، به گفته مدیر کل دادگستری استان تهران، اعضای تازه هیات منصفه مطبوعات همان اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هستند.

اولین هیات منصفه جرایم سیاسی در کشور عزیزمان ایران شروع به کار کرد

واژه های کلیدی: ایران | تهران | سیاسی | مطبوعات | استان تهران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs