اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک ٣ وزارتخانه

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه‌های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد.

موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک ٣ وزارتخانه

موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک ٣ وزارتخانه

عبارات مهم : قانون

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد.

علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و شرکت جوانان با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک ٣ وزارتخانه

به گفته کاظمی همچنین ماده ۴ لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب رسید که براساس آن به منظور تعیین وظیفه امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست های سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول، وزارتخانه های عنوان این قانون و شرکت ملی جوانان حسب احزاب و ماموریت های هرکدام از وزارتخانه ها، کارگروهی با مسئولیت شرکت اداری و استخدامی کشور با عضویت شرکت برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.

همچنین ماده ۵ این لایحه در جلسه کمیسیون برنامه به تصویب رسید که براساس آن بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزراتخانه های عنوان این قانون و شرکت ملی جوانان طبق بنده ب ماده ۲۴ قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با پیشنهاد شرکت برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه‌های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد.

واژه های کلیدی: قانون | برنامه | جوانان | کمیسیون | بودجه کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs