اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه‌های استانداری به دولت کاملاً براق است / وزارت کشور

مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل وزارت کشور منشتر شدن یک یادداشت رسانه ای به نقطه نظرات مطرح شده است در بعضی رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی پاسخ داد.

معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه‌های استانداری به دولت کاملاً براق است / وزارت کشور

وزارت کشور:معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری به دولت کاملاً براق است

عبارات مهم : رسانه ای

مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل وزارت کشور منشتر شدن یک یادداشت رسانه ای به نقطه نظرات مطرح شده است در بعضی رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، گزارش متن کامل این یادداشت بدهید شرح است:

معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه‌های استانداری به دولت کاملاً براق است / وزارت کشور

باسمه تعالی

نظر به انتشار یادداشتی در یکی از رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی و طرح بعضی نقطه نظرات غیر دقیق در خصوص روند گزینش استانداران از سوی وزارت کشور و علیرغم آنکه مکرراً، معیارهای گزینش نمایندگان عالی دولت در مناطق متفاوت کشور از سوی وزیر محترم کشور تبیین شده است هست، به منظور تنویر افکار عمومی و روشن نمودن ابعاد موضوع، نکات ذیل به استحضار ملت شریف کشور عزیزمان ایران و اصحاب رسانه می رسد:

مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل وزارت کشور منشتر شدن یک یادداشت رسانه ای به نقطه نظرات مطرح شده است در بعضی رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی پاسخ داد.

1- استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و بعد از تصویب به وسیله هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند.

2- همچنان که بارها اعلام شده، معیارهای مد نظر وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری، از شفافیت کامل برخوردار هست؛ التزام و وفاداری کامل به اجرای سیاست ها و برنامه های دولت منتخب ملت، برخورداری از مشی و رویکرد اعتدالی و توانائی پیشبرد اهداف توسعه ای استان با تکیه بر همگرائی ظرفیت های متفاوت موجود در مناطق، از اهم این معیارها است و البته برخورداری از دانش، پیشینه و تجربه کافی مدیریتی پیش نیاز هر انتخابی در این عرصه خواهد بود.

3- بومی گزینی، از موضوعاتی است که در بعضی از مقاطع زمانی بدلیل مطالبات معوق و انباشته محلی و منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد ولی با توجه به اینکه در دولت یازدهم، حداکثر اهتمام بر استفاده از نیروهای بومی در مدیریت سیاست داخلی مناطق متفاوت کشور، اعمال شده است هست، در شرایط فعلی این عنوان از اولویت مهم برخوردار نبوده و نمی توان به بهانه بومی گزینی از معیارهای مهم فوق الذکر عدول و استان ها را از مدیران شایسته تحول آفرین در روند توسعه استان محروم کرد.

معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه‌های استانداری به دولت کاملاً براق است / وزارت کشور

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور

واژه های کلیدی: رسانه ای | رسانه ها | وزارت کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs