اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط جنگل زدایی و زیاد کردن موارد مبتلا شدن به مالاریا

محققان به رابطه بین جنگل زدایی و زیاد کردن قیمت مبتلا شدن به مالاریا در کشورهای درحال توسعه پی بردند. 

ارتباط جنگل زدایی و زیاد کردن موارد مبتلا شدن به مالاریا

ارتباط جنگل زدایی و زیاد کردن موارد مبتلا شدن به مالاریا

عبارات مهم : طبیعی

محققان به رابطه بین جنگل زدایی و زیاد کردن قیمت مبتلا شدن به مالاریا در کشورهای درحال توسعه پی بردند.

به گزارش مهر، طبق گزارش اخیر شرکت غذا و کشاورزی شرکت ملل، در حدود ۱۳۰ میلیون هکتار جنگل، که مساحتی به اندازه آفریقای جنوبی هست، از سال ۱۹۹۰ از بین رفته است.

ارتباط جنگل زدایی و زیاد کردن موارد مبتلا شدن به مالاریا

به گفته کلی اوستین، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لیهای پنسیلوانیا، «جنگل زدایی یک پدیده طبیعی نیست، بلکه عمدتا ناشی از فعالیت های انسانی است.»

به گفته وی، «تغییرات انسانی در محیط زیست طبیعی می تواند تاثیر چشمگیری بر قیمت مبتلا شدن به مالاریا داشته باشد.»

محققان به رابطه بین جنگل زدایی و زیاد کردن قیمت مبتلا شدن به مالاریا در کشورهای درحال توسعه پی بردند. 

مطالعه ۶۷ کشور کمتر توسعه یافته که مالاریا در آن شیوع بیشتری دارد نشان می دهد الگوهای عوض کردن اب و هوا، جنگل زدایی و سایر تغییرات انسانی در محیط زیست طبیعی موجب شدت یافتن انتقال مالاریا می شود.

به گفته محققان، جنگل زدایی به چندین طریق موجب شیوع مالاریا می شود که از آن جمله زیاد کردن میزان نورخورشید و اب راکد در بعضی نواحی هست. این دو وضعیت، شرایطی مطلوب جهت رشد اکثر گونه های پشه آنوفل هستند که در انتقال مالاریا نقش مهم را ایفاء می کنند.

واژه های کلیدی: طبیعی | انتقال | محققان | ارتباط | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs