اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی جراحی چربی سوزی موجب عوض کردن در باکتری های روده می شود

طبق یافته های جدید، نوعی جراحی چربی سوزی موسوم به «بای بعد معده به روش Roux-en-Y» موجب تغییرات اساسی در شمار میکروب های دستگاه گوارش می شود.

جراحی چربی سوزی موجب عوض کردن در باکتری های روده می شود

جراحی چربی سوزی موجب عوض کردن در باکتری های روده می شود

عبارات مهم : جراحی

طبق یافته های جدید، نوعی جراحی چربی سوزی موسوم به «بای بعد معده به روش Roux-en-Y» موجب تغییرات اساسی در شمار میکروب های دستگاه گوارش می شود.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه ایالتی آریزونا دریافتند این شیوه جراحی منجر به زیاد کردن تنوع باکتری ها در روده می شود و جمعیت میکروبی در افراد چاق و دارای وزن نرمال متفاوت می شود.

جراحی چربی سوزی موجب عوض کردن در باکتری های روده می شود

رزا کراجمالنیک براون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این تنوع خوب هست. این یافته ها اهمیت فهم و کنترل چاقی را اثبات می کند.»

وی در ادامه می افزاید: «جراحی بای بعد معده به روش Roux-en-Y تاثیر شگرفی بر ساختار جامعه میکروبی دارد.»

طبق یافته های جدید، نوعی جراحی چربی سوزی موسوم به «بای بعد معده به روش Roux-en-Y» موجب تغییرات اساسی در شمار میکروب های دستگاه گوارش می شود.

به گفته محققان، علت عمده بیماری در بیماران چاق به علت کم کردن تنوع جامعه میکروبی در روده آنان است.

داده های تازه در مورد ساختار جامعه میکروبی و عملکرد آن می تواند نحوه ارتباط میکروبیوم را با چربی سوزی بعد از جراحی به علت چاقی نشان دهد.

واژه های کلیدی: جراحی | محققان | باکتری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs