اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز عکس خبری تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

امدادگران تاکنون بیش از دو هزار نفر را از سیل و آب گرفتگی شهر هوستون بعد از توفان سهمگین هاروی نجات داده اند. در هوستون در ایالت تگزاس جهت سیل های ناگهانی اوض

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

عبارات مهم : توفان

امدادگران تاکنون بیش از دو هزار نفر را از سیل و آب گرفتگی شهر هوستون بعد از توفان سهمگین هاروی نجات داده اند. در هوستون در ایالت تگزاس جهت سیل های ناگهانی اوضاع اضطراری اعلام شده است و تردد در شهر تقریبا غیرممکن هست. این نخستین توفان بزرگ دریایی با درجه شدت ۴ است که طی ۱۳ سال گذشته به خاک آمریکا می رسد.

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

امدادگران تاکنون بیش از دو هزار نفر را از سیل و آب گرفتگی شهر هوستون بعد از توفان سهمگین هاروی نجات داده اند. در هوستون در ایالت تگزاس جهت سیل های ناگهانی اوض

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

امدادگران تاکنون بیش از دو هزار نفر را از سیل و آب گرفتگی شهر هوستون بعد از توفان سهمگین هاروی نجات داده اند. در هوستون در ایالت تگزاس جهت سیل های ناگهانی اوض

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

عکس خبری – ایرنا

واژه های کلیدی: توفان | دریایی | هوستون | عکس خبری

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

تصویرهای | اوضاع اضطراری هوستون بعد از توفان شدید هاروی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs